ໂມດູນ Jacquard ເອເລັກໂຕຣນິກແລະແມ່ເຫຼັກແລະສ່ວນໂມດູນ